Holdregnskab

HOLDTURNERING
-sådan regnes den ud

I holdturnering er man 4 spillere sammen om at udgøre et hold. Man spiller stadigt parvist, ved hvert sit bord, mod et andet hold, og møder ikke hinanden. I holdturnering sammenlignes kun de 2 borde som holdet spiller ved, og til sidst opgøres det samlede resultat for holdet som helhed.

Et eksempel:
Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold , Dameholdet.
I første runde skal damerne møde de 4 herrer på Hold 2, som består af hhv. Carl + Claus og Dan + Dennis, Herreholdet.

I første halvleg spiller Annie og Asta 16 spil mod Carl og Claus ved Bord 1. Annie og Asta sidder N-S.
Ved Bord 2 spiller Betty og Birgit de samme 16 spil mod Dan og Dennis. Her sidder Betty og Birgit Ø-V, altså modsat deres holdmakkere.
Det gør det muligt at sammenligne de to hold: hvilket af de to hold har gjort det bedst som N-S, og hvem har gjort det bedst som Ø-V.

Vi tager lige 4 af spillene:Bemærk altså at holdene sidder modsat hinanden ved de 2 borde.

Først spil 1:
Ved bord 1 har Hold 1 som N-S meldt og vundet 4 hjerter i zonen. Det giver 620 til Hold 1.
Ved bord 2 har Hold 2 som N-S også meldt 4 hjerter, men er gået 2 ned. Det giver 100 til Hold 1.

Hold 1 har altså fået 620 + 100 = i alt 720 point på spil 1.

Nu slår man op i IMP-tabellen for at se hvad 720 point giver i IMP:IMP betyder Internationale Match Point og bruges til at beregne hvor god en score er forholdsmæssigt.

720 ligger i intervallet 600-740, og altså får Hold 1 12 IMP for spil 1.
12 IMP er en ret god score for et enkelt spil. Det er meget forskelligt hvor mange IMP der gives i en hel hold-kamp. Det afhænger dels af om holdene har været meget lige, og meldt og spillet lige godt. Dels afhænger det også af hvordan kortene har været. Jo flere udgange og slemmer der har været i kortene, jo større udsving er der også mulighed for. Hvis alle spillene har været små-kontrakter, er der sjældent stor forskel i IMP resultaterne.
 

Så spil 2:
Ved bord 1 har Hold 1 meldt 3 hjerter, men fået 10 stik, altså 170 til Hold 1.
Ved bord 2 har Hold 2 fået meldt deres udgang og vundet 4 hjerter, altså 420 til Hold 2.

Hold 1 har fået 170, men afgivet 420. Altså har de tabt -250 point på spil 2.
Hold 2 har omvendt afgivet 170, men vundet 420 – altså har Hold 2 i alt vundet 250 point.
I IMP-tabellen giver 250 point 6 IMP, som skrives ud for Hold 2 på begge sedler.

Spil 3:
Ved bord 1 har Hold 1 som N-S meldt og vundet 2 spar, som giver Hold 1 110 point.
Ved bord 2 har Hold 1 som Ø-V meldt og vundet 3 klør, som også giver Hold 1 110 point.

Hold 1 har altså vundet 110 point ved begge borde, i alt 220 point.
Hold 2 har omvendt afgivet -220 point i alt.
I IMP-tabellen giver 220 point 6 IMP, som skrives ud for Hold 1 på begge sedler.
 
 
Spil 4:
Ved Bord 1 har Hold 2 som Ø-V meldt og vundet 3UT til 400.
Ved Bord 2 har Hold 1 som Ø-V ligeledes meldt og vundet 3UT til 400.
Der er altså ingen forskel på resultatet ved de 2 borde, og i stedet for IMP får begge hold derfor ”en streg” – d.v.s. at spillet er endt uafgjort.


Halvlegsresultat:
Når alle spil i en halvleg er færdigspillet, lægges IMP-tallene sammen. I eksemplet her spilles kun 4 spil pr. halvleg. Normalt spilles lidt flere, typisk 14 eller 16.

I eksemplet har Hold 1 fået 18 IMP i alt på de 4 spil, mens Hold 2 har fået 6 IMP.
Hold 1 får altså 12 IMP mere end Hold 2 og fører ved halvleg.

I anden halvleg bytter spillerne på Hold 2 plads, mens Hold 1 bliver siddende.
Ved bord 1 spiller Annie og Asta fra Hold 1 nu N-S mod Dan og Dennis fra Hold 2 som Ø-V.
Ved bord 2 spiller Carl og Claus fra Hold 2 N-S mod Betty og Birgit fra Hold 1 som Ø-V.

2. halvleg gøres op på samme måde, og resultatet giver denne gang uafgjort 12 IMP til hvert hold.

Nu skal scoren for begge halvlege lægges sammen:
Hold 1 har for begge halvlege scoret 18 + 12 IMP = 30 IMP.
Hold 2 har fået 6 + 12 IMP = 18 IMP.

Hold 1 har altså vundet med 12 IMP mere end Hold 2.

Nu skal det endelige kampresultat gøres op, og her ser man i tabellen for kamppoint:
Kamppoint bruges for bedre at kunne sammenligne resultaterne for de forskellige hold der spiller i samme række.
En kamp kan højst vindes 25-0 og vinderholdet kan aldrig få mere end 25 KP. En uafgjort kamp ender 15-15.Differencen på 12 IMP ligger i intervallet 11-16, så Hold 1 har altså vundet holdkampen 17-13.

Hold 1 tager 17 kamppoint med sig til næste runde i turneringen, mens Hold 2 har 13 kamppoint.
I løbet af en turnering møder alle hold hinanden.
 
Det hold der har flest kamppoint når turneringen er overstået, er det hold der har vundet. 
Kun i tilfælde af at to eller flere hold har samme antal kamppoint, bruger man så det samlede antal IMP til at finde vinderne.
 
 
Om taktik i holdturnering