Stayman
STAYMAN

Stayman spørger efter major 4-farve ovenpå en UT-åbning.

 


 

 

Formål:

- At få undersøgt om der er tilpasning i major

- At få kontrakten over på den stærke hånd

  

Forudsætning:

-  At makker har åbnet med UT

-  At man 4 kort i en eller begge majorfarver

-  At man har mindst 8HP (dog se Svag Stayman variant artikel)

-  At modparten ikke har meldt ind. Hvis modparten har meldt ind falder Stayman bort og alle meldinger er "naturlige".

  

Der meldes:

2♣ (skal alertes/bankes)

 

 

Efter 1UT-2♣  (Stayman) viser åbner om han har 4-farve i major, ved at melde sin laveste majorfarve med 4 kort.

Hvis åbner ikke har 4 kort i nogen af majorfarverne, melder han 2♦ (kunstig melding).

 

Eks.

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♦

Benægter 4-farve i major

(Vest alerter/banker)

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠

 

 

 

Når åbner har svaret på 2♣, skal svarer vurdere om der er tilpasning (begge har 4 kort i samme major), og hvorvidt han skal melde udgang, eller nøjes med at invitere.

Svarer ved at åbner har 15-17hp, og der skal 25-26 point til udgang, så hvis svarer selv har 10 hp skal der meldes udgang. Hvis svarer derimod kun har 8-9hp må han tage åbner med på råd, og nøjes med at invitere.

 

Hvis åbner og svarer har 4 kort i samme major, spiller man normalt bedst i trumf. Hvis ikke, skal man spille sans.

 

Eks. hvis åbner IKKE har en 4-farve major

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♦

Benægter 4-farve i major

(Vest alerter/banker)

2UT

Vest har 8-10 hp og inviterer til udgang

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♦

Benægter 4-farve i major

(Vest alerter/banker)

3UT

Vest har 11-15 hp, nok til udgang.

 

 

Eks. hvis åbner har en 4-farve major:

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠, íkke i ♥

3♠

Vest har 8-10hp og 4-farve i ♠

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠, íkke i ♥

4♠

Vest har 11-15hp og 4-farve i ♠

 

Hvis åbner melder en 4-farve hvor svarer også har 4-farve, vil svarer støtte farven en gang, til 3-trinnet med minimum (8-9 point), eller til 4-trinnet med maksimum (10-14 point).

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

2UT

Vest har 8-10 hp og 4-farve i ♠

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

3UT

Vest har 11-15 hp og 4-farve i ♠

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠, íkke i ♥

2UT

Vest har 8-10hp og 4-farve i ♥

 

 

 

Her har åbner vist en 4-farve i major, men ikke den samme 4-farve som svarer har. I så fald melder svarer 2UT med minimum (8-9hp) eller 3UT med maksimum (10-14hp).

 

Hvis der endnu ikke er meldt udgang, bliver åbner kaptajn for sidste melding:

 

Eks.

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠, íkke i ♥

3♠

Vest har 8-10hp og 4-farve i ♠

PAS

15(16) hp minimum

 

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♠

Viser 4-farve i ♠, íkke i ♥

3♠

Vest har 8-10hp og 4-farve i ♠

4♠

(16) 17hp (maksimum)

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

2UT

Vest har 8-10 hp og 4-farve i ♠

Pas

15(16) hp, ikke 4-farve i ♠

 

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

2UT

Vest har 8-10 hp og 4-farve i ♠

3UT

(16)17 hp, ikke 4-farve i ♠

 

 

 

 

ØST

 

VEST

 

1UT

 

2♣

(Øst alerter/banker)

2♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

2UT

Vest har 8-10 hp og 4-farve i ♠

4♠

(16)17 hp og både 4♥ og 4♠

 

 

 

 

Åbner afgør altså om der skal meldes udgang eller stoppes i en delkontrakt. Hvis åbner har begge majorfarver, kan han han flytte til spar.

 

Stayman efter åbning 2UT

Man kan også bruge Stayman efter åbning 2UT. Åbner har her 20-21hp, og svarer skal derfor have lidt mindre for at man kan komme i udgang. Som absolut minimum skal svarer have 4 hp for at bruge Stayman her (4+21 = 25).

Svarer melder nu 3♣ efter 2UT, og åbner svarer som efter en normal 2♣ Stayman. Altså betyder 3♦ her at åbner ikke har en 4-farve i major.

Hvis åbner ikke har en major 4-farve, eller melder "den forkerte" major, melder svarer 3UT. Ellers løfter han til udgang.

 

Eks.

ØST

 

VEST

 

2UT

20-21 hp

3♣

(Øst alerter/banker)

3♦

Benægter 4-farve i major

(Vest alerter/banker)

3UT

 

 

ØST

 

VEST

 

2UT

20-21 hp

 

3♣

(Øst alerter/banker)

3♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

3UT

Vest har 4-farve i ♠

 

ØST

 

VEST

 

2UT

20-21 hp

 

3♣

(Øst alerter/banker)

3♥

Viser 4-farve i ♥

Kan have 4 farve i ♠ også

 

4♥

Vest har 4-farve i ♥